SNELLER, BETER EN BLIJVENDER


We zijn brand & business consultants die een scherp strategisch inzicht combineren met slimme communicatieoplossingen. Zo laten we opdrachtgevers sneller, beter en blijvender hun doel realiseren.
DE OPLOSSING BEGINT BIJ HET PROBLEEM

Problemen zijn een gevolg van ambitie. De huidige en gewenste situatie komen namelijk niet overeen, waardoor de huidige situatie als een probleem wordt ervaren. Waar normaliter direct in oplossingen wordt gedacht gaan wij juist op zoek naar het aanwezige probleem. Wat staat de gewenste vooruitgang in de weg? Waarom hebben we de gewenste situatie nog niet gerealiseerd? Want zodra we inzien wat ons tegenhoudt wordt ook direct duidelijk wat we moeten doen om weer vooruit te komen.

 Om tot de kern van het probleem te komen stellen we de vragen die niemand wil stellen, verbinden we de symptomen die niemand wil zien en benoemen we de problemen die niemand wil horen. Want alleen door anders naar problemen te kijken kom je tot inzichten die anderen niet zien. En ontstaan oplossingen die altijd resultaat leveren. Omdat ze zijn ontstaan vanuit inzicht in het aanwezige probleem.COMMUNICATIEOPLOSSINGEN VOOR ORGANISATIEPROBLEMEN

Communicatie is hét middel bij uitstek om interne en externe doelgroepen te motiveren tot het gewenste gedrag. Communicatie overtuigt jouw doelgroep er namelijk van om voor jou te kiezen door rationale én emotionele waarde toe te voegen aan jouw boodschap en daarmee de aanwezige perceptie positief te beïnvloeden.

 Communicatie is het sterkste middel dat je kunt inzetten om mensen in beweging te krijgen. Als je inzicht hebt verkregen in de onderliggende drijfveren van jouw doelgroep en inziet waarom ze nog niet door jou zijn gemotiveerd, kun je ze met de juiste boodschap, op de juiste manier gecommuniceerd, alsnog aanzetten tot het gewenste gedrag. Vroeg of laat kom je tot inzicht.